> Impressie Meet & Greet 14 juni 2016

Impressie Meet & Greet 14 juni 2016

Lancering Wegwijzer

Lancering Wegwijzer bij 2e Meet & Greet LeerWerkLoket Drechtsteden

 

Dinsdag14 juni jl. organiseerde het LeerWerkLoket Drechtsteden een Meet & Greet, dit keer in samenwerking met het Programma Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden en De Loods in Dordrecht. Het was een bijzondere Meet & Greet. Enerzijds omdat deze in het teken stond van het a.s. afscheid van wethouder Bert van de Burgt, een belangrijke initiator van het LeerWerkLoket Drechtsteden. En anderzijds omdat het ministerie van SoZaWe onlangs de beslissing genomen heeft om de LeerWerkloketten voortaan structureel te gaan financieren. Daarnaast werd door de wethouder de lang verwachtte Wegwijzer Drechtsteden gelanceerd.

We waren te gast bij het project Behouden Vaart (een gezamenlijk initiatief van Behouden Vaart en Trivium Lindenhof) in “de Loods”, in de werkplaats aldaar. Een bijzondere, en sfeervolle, omgeving tussen de werkbanken en machines, waarbij de powerpointpresentaties op de binnenkant van een garagedeur werden geprojecteerd. De soms kletterende regen op het dak vergrote het gevoel informele intimiteit. RudyJan van Zenderen ging als gastheer van deze Meet & Greet in op de wijze waarop De Loods vorm geeft aan vraaggestuurd werken op de arbeidsmarkt.

 

Tijdens de goedbezochte (er waren ruim 60 bezoekers) bijeenkomst stond wethouder Bert van de Burgt stil bij “terugblik en actualiteit” van het LeerWerkLoket. Omdat onlangs bekend geworden is dat de LeerWerkLoketten structureel gaat financieren stond de discussie, naar aanleiding van de voorzet van de wethouder en onder leiding Stanley Ramkhelawan (programma manager arbeidsmarktbeleid), in het teken van de koers die het LeerWerkLoket Drechtsteden na 2016 zou moeten gaan varen. Naast de wethouder waren Elone van Velthuijsen (sectordirecteur Participatie van het ROC Da Vinci) en Suzanne de Zwart (Sectorleider Onderwijs bij Berenschot Advies) de panelleden. De aanwezige deelnemers deden actief mee met de discussie over het thema duurzame inzetbaarheid en de betekenis van leven lang lang leren. Dit leverde waardevolle gezichtspunten op voor de planvorming van het LeerWerkLoket. O.a over de betekenis van samenwerking, de rol en taken van het leerwerkloket, over het bereiken van meer werkgevers en vormen van financiële bijdragen door partners. Bert van de Burgt benadrukte dat "de kracht van betrokkenheid van de partners laat zien dat men uitgaat van wat iemand kan; de regionale partners kennen een grote mate van betrokkenheid bij de doelgroep waar zij voor werken"

Na afloop van het gesprek heeft wethouder van de Burgt de Wegwijzer Drechtsteden online gezet;  Ricardo Choenni (adviseur van het LeerWerkLoket) heeft vervolgens een korte toelichting gegeven over de Wegwijzer

De “Wegwijzer” biedt professionals, opleidings- en/of werkzoekenden en bedrijven uit de regio Drechtsteden inzicht in het grote aanbod van (beroeps)opleidingen, scholingstrajecten, regionale projecten en advies- en ondersteunde organisaties op het terrein van Leren en Werken.

De wegwijzer is voor eenieder toegankelijk via de website van het LeerWerkLoket: https://drechtsteden.lerenenwerken.nl
 
De volgende Meet & Greet is gepland voor dinsdag 27-9-2016 van 12.00 – 14.00 uur.