> It’s a deal!

It’s a deal!

Logo Werk voor iedereen!

It’s a deal!, werd er 15 april op dealmakersdag, een aantal keren geroepen.
Deals tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Deals met afspraken en samenwerkingsverbanden over samen investeren, over nieuwe vormen van opleiden, over hoe we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan toeleiden naar toekomstbestendig werk, over hoe we jongeren in contact brengen met techniek en over hoe we ons positioneren als stad met werkgelegenheid voor de toekomst. Samen met een aantal wethouders werden de deals bekrachtigd.

"It’s a deal!"

De projectleider van het LeerwerkLoket Utrecht zette zijn handtekening onder een deal die betrekking had op Beroepsoriëntatie. In dit gecoördineerde traject worden kandidaten begeleid en gecoacht in hun oriëntatie richting de sector bouw & techniek.
Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland. Met een toekomstige groei van ca. 120.000 inwoners zijn daarvoor 50.000 ~80.000 banen noodzakelijk om onze werkgelegenheidsfunctie te behouden en mobiliteit in toom te houden.

“Volop Werk aan de winkel”

Ondanks een florerende economie en lage werkeloosheid zijn er structurele problemen op de Utrechtse arbeidsmarkt. Er is een groot tekort aan arbeid in specifieke sectoren zoals de zorg en ICT die gezonde groei belemmert. En op termijn blijft de banengroei achter bij de groei van het aantal inwoners. De dynamiek en ontwikkeling op de arbeidsmarkt is groot; de vraag naar competenties verandert voortdurend, o.a. door de snelle digitalisering. De vraag neemt toe naar juist geschoolde vakmensen en hoogopgeleiden. “Volop Werk aan de winkel” dus, volgens de medewerkers van het LeerwerkLoket in Utrecht!