> Jongerenevent 9-6@work

Jongerenevent 9-6@work

Lokatie Jongerenevent 9-6@work

Het Leerwerkloket organiseert samen met het Werkbedrijf Regio Zwolle, de netwerkorganisatie van 14 gemeenten, UWV, werkgevers- en werknemersorganisaties en onderwijsinstellingen een interactief jongerenevent: 9-6@work van 13.00 - 16.30 uur bij HEDON in Zwolle. Jongeren van 16 tot 27 jaar, woonachtig in de regio Zwolle, die schoolgaand zijn; niet schoolgaand zijn en een uitkering ontvangen, bij het RMC (Regionaal Meld- en coordinatiepunt uitval scholieren) in beeld zijn, zijn van harte welkom! Jongeren krijgen informatie over (vervolg)opleidingen en kansrijke beroepen tot een concreet aanbod van leerwerkbanen en stages. Informatie die jongeren verder helpt om werk van hun toekomst te maken. Het is immers hun toekomst, hun leven. Er is live muziek van lokale muzikanten en DJ Wijnand Speelman fungeert als spreekstalmeester.

(Opleidings)bedrijven met leerwerkbanen en stages zijn van harte welkom! Hiervoor kunt u contact opnemen met Linda Zorge op linda.zorge@uwv.nl

Jongeren die meer willen weten over dit event kunnen contact opnemen met Moniek Bom op moniek.bom@lerenenwerken.nl. Je hoeft je niet aan te melden, je kunt gewoon langskomen.