> Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

Aantal jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt moet omlaag

sfeerafbeelding

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om in beeld te brengen hoe gemeenten, nog meer dan nu, de regie kunnen nemen in het bieden van hulp voor werkloze jongeren. Omdat voortijdig schoolverlaten de afstand tot de arbeidsmarkt vergroot, investeert het kabinet de komende vier jaar 200 miljoen euro om het aantal schoolverlaters te verminderen. 

Startkwalificatie als uitgangspunt

Een diploma geeft een goede uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Daarom is het essentieel dat het aantal voortijdig schoolverlaters verder omlaag wordt gebracht. Het kabinet blijft daarom prioriteit geven aan het terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters naar maximaal 20.000 per jaar. Naast de inzet van scholen blijft hier ook de samenwerking met gemeenten en werkgevers nodig.

Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt hebben regelmatig meerdere problemen, zoals schulden of problemen thuis. Veel van deze jongeren hebben te maken met meerdere instanties en zijn het overzicht kwijt. Hierdoor hebben ze meer moeite met het behalen van een diploma, waardoor ze dus weer meer moeite hebben met met vinden van een baan.

Meer regie is wenselijk

Het kabinet bereidt een wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet voor, waardoor ondersteuning die nodig is – zoals de jobcoach – kan worden geboden. Verschillende partijen zoals overheden, onderwijsinstellingen, sociale partners, zorginstanties en het domein van justitie- en veiligheid moeten samenwerken om jongeren effectief te begeleiden naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het kabinet gaat daarom in beeld brengen hoe gemeenten meer dan nu de regie kunnen nemen om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid voor professionals in het sociaal domein om de nodige gegevens van jongeren met elkaar delen, vanzelfsprekend met oog voor de privacy. Dat alles moet ervoor zorgen dat zij de juiste ondersteuning naar school of werk krijgen.