> Betere aansluiting nodig tussen lerarenopleidingen en latere instromers

Betere aansluiting nodig tussen lerarenopleidingen en latere instromers

leraar voor de klas

Wie bij nader inzien toch graag leraar wil worden, kan bij de Nederlandse lerarenopleidingen kiezen uit vele soorten deeltijd-lerarenopleidingen en zij-instroomtrajecten. Alleen ontbreekt het overzicht: veel geïnteresseerden zien door de bomen het bos niet meer. Ook blijkt de eenmaal gekozen opleidingsvorm niet altijd het best aan te sluiten bij hun eigen achtergrond, vaardigheden of mogelijkheden. Dat zijn enkele uitkomsten van een onderzoek door de Inspectie van het Onderwijs naar maatwerk in deeltijd-lerarenopleidingen.

Maatwerk in principe goed mogelijk

De Nederlandse lerarenopleidingen bieden bij elkaar een grote verscheidenheid aan deeltijd-lerarenopleidingen en zij-instroomtrajecten. Dat maakt maatwerk in principe goed mogelijk. Maar de aansluiting tussen aankomende studenten en aanbiedende opleidingen kan beter, zo stelt de inspectie vast. Doordat het aanbod zo onoverzichtelijk is, blijken studenten toch niet altijd de opleiding te kunnen vinden die bij hen past. De inspectie adviseert daarom grote steden, en andere regio’s, om het overzicht te bieden aan aankomende studenten van de lerarenopleidingen. Ook de lerarenopleidingen zelf zouden daar actief aan moeten bijdragen.

Start-assessment helpt best passende opleiding te bieden

Daarnaast is het van belang dat lerarenopleidingen goed zicht hebben op de specifieke achtergrond, vaardigheden en mogelijkheden van de deeltijdstudenten die zich eenmaal aangemeld hebben. Alleen op die manier kan aan elk van hen de best passende opleiding aangeboden krijgen. Daarom adviseert de Inspectie van het Onderwijs aan lerarenopleidingen om alle deeltijdstudenten een startassessment te laten doen.

Kwart aankomende leraren volgt eigen route

Om het lerarentekort te laten afnemen, moet een groter aantal mensen een lerarenopleiding volgen en een onderwijsbevoegdheid halen. De meeste mensen die leraar willen worden, volgen het reguliere pad: een havo-, vwo- of mbo-vooropleiding, en daarna een voltijds studie aan een pabo of bijvoorbeeld een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs. Toch volgt liefst een kwart van de aankomende leraren een eigen route. Ze zijn zij-instromer en willen in deeltijd studeren, of ze werken al in het onderwijs en willen in deeltijd hun bevoegdheid halen of hun bestaande bevoegdheid uitbreiden. Voor hen is het belangrijk dat ze een goed aansluitend leertraject vinden.