> Brede samenwerking onderwijs voor beter aanbod leven lang ontwikkelen

Brede samenwerking onderwijs voor beter aanbod leven lang ontwikkelen

Dat zal mr. Arent van der Feltz, voorzitter College van bestuur van de Open Universiteit, stellen in zijn rede tijdens de opening academisch jaar 2019-2020 van de Open Universiteit.
Volgens Van der Feltz is er een grote noodzaak en behoefte aan specifiek leven lang ontwikkelen-aanbod, met een eigen vorm, omvang en inhoudelijke samenstelling. Dat aanbod komt nu niet van de grond. Onderwijsinstellingen, publiek en privaat en van alle niveaus, moeten daartoe intensiever gaan samenwerken met het oog op het combineren van cursussen van diverse onderwijsaanbieders in één programma, kwaliteitscriteria, erkenning en het delen van faciliteiten. 
 

Categorieën: