> Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Groei aantal deeltijdstudenten door experimenten vraagfinanciering en flexibilisering hoger onderwijs

Uit het tussenverslag monitor experimenten flexibilisering en vraagfinanciering dat door ResearchNed is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap blijkt dat er een toename is van het aantal studenten door experimenten vraagfinanciering en flexibilisering hoger onderwijs.

Hbo keuzegids 2018

Het hbo trekt meer studenten dan ooit, maar tegelijk blijft er op aanzienlijke schaal sprake van uitval en vertraging. Bovendien zijn de baankansen bij lang niet alle studies goed. Dat blijkt uit de nieuwe Keuzegids Hbo 2018, die alle opleidingen kritisch met elkaar vergelijkt.

Pagina's