> Ingrid van Engelshoven ontvangt eerste exemplaar handreiking arbeidsmarktroute entreestudenten

Ingrid van Engelshoven ontvangt eerste exemplaar handreiking arbeidsmarktroute entreestudenten

Twee studenten in de bouw overleggen met begeleider

Hoe verbeteren mbo-scholen, bedrijfsleven, gemeentes en zorgorganisaties gezamenlijk de ondersteuning van entreestudenten op weg naar werk? Die vraag beantwoordt SBB in de handreiking ‘Samen werk maken van de arbeidsmarktroute entree’. Demissionair minister Ingrid van Engelshoven van OCW ontving vandaag in een online bijeenkomst het eerste exemplaar.

Voor jongeren zonder vooropleiding biedt het mbo de entreeopleiding. Het doel is dat deze jongeren doorstromen naar niveau 2 van het mbo of goed voorbereid zijn op een baan. De opleiding bereidt studenten voor op een functie als assistent en duurt één jaar.

Uitstroom naar de arbeidsmarkt

De doorstroom naar niveau 2 van het mbo is niet of nog niet voor iedere student haalbaar, bijvoorbeeld door een ongunstige thuissituatie of cognitieve of psychische belemmeringen. Voor deze jongeren is uitstroom naar de arbeidsmarkt de meest passende route.

Uitstroom naar de arbeidsmarkt wordt een succes als de gemeente, de school, de werkgever en zorgorganisatie samen kijken wat nodig is om de student toe te leiden naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Voor al deze partijen beschrijft SBB in de handreiking tips om de gezamenlijke inzet te versterken.

Soepele overgang van school naar werk

Duovoorzitter van SBB Adnan Tekin overhandigde het eerste exemplaar van de handreiking op symbolische wijze aan Ingrid van Engelshoven. De handreiking volgt de route van de start van de opleiding tot het hebben van een baan. Daarbij wordt uitgegaan van wat nú al mogelijk is om gezamenlijk een soepele overgang van school naar werk te organiseren.

Voorbeelden van mogelijkheden zijn mbo-certificaten en praktijkverklaringen, waarbij de jongere in de praktijk van het erkende leerbedrijf aan de slag gaat met delen van een mbo-opleiding. Voor de opgedane vaardigheden ontvangt hij of zij een document met civiele waarde.

Samenwerkende organisaties

Om de impact van de handreiking te vergroten gaat SBB samen met de vertegenwoordigers van de betrokken organisaties aan de slag. Zij delen de handreiking met hun achterban, halen goede voorbeelden op en zetten de arbeidsmarktroute waar dat past op de regionale agenda’s.

Bij het opstellen werkte SBB samen de MBO Raad, MKB-Nederland, VNO-NCW, LTO Noord, FNV, Jeugdzorg Nederland, mbo-scholen, VNG/gemeenten, Ingrado, NJI en LESCO.

Financiële ondersteuning

Voor 2021 en 2022 stelt de overheid 24,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor mbo-instellingen. Zij kunnen daarmee extra begeleiding en nazorg bieden aan laatstejaars studenten en gediplomeerde schoolverlaters tot 27 jaar.