> Kabinet onderschrijft SER-advies over combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst

Kabinet onderschrijft SER-advies over combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst

Een Leven Lang Leren

Het kabinet onderschrijft de oplossingsrichtingen die de SER heeft aangedragen in het advies Een werkende combinatie over het combineren van werken, leren en zorgen in de toekomst. Dat blijkt uit een brief van de minister Asscher (SZW), mede namens minister Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Van Rijn (VWS), aan de Tweede Kamer.

‘Uitgebreide en gedegen analyse’

Het advies van de SER bevat een uitgebreide en gedegen analyse van de taken en verantwoordelijken die mensen op dit moment combineren en de hulpbronnen die zij daarbij gebruiken aldus de kabinetsbrief. Daarbij maakt de SER een onderscheid naar levensfase. Het benoemen van de verantwoordelijkheden per levensfase geeft een reëel beeld van de taken en de combinatiedruk die men in de diverse stadia van het leven ervaart, schrijft het kabinet. Deze analyse laat zien dat met name in de gezinsfase en mid-careerfase de combinatiedruk hoog is en veel uren worden besteed aan werken, zorgen en leren. 

Het kabinet concludeert dat volgens de SER algemene maatregelen alleen niet genoeg zijn om mensen in staat te stellen hun verantwoordelijkheden op een goede manier te combineren. Maatwerk is nodig om mannen en vrouwen in de dagelijkse praktijk echt te bereiken en te faciliteren.

Samen aanpakken

De SER benoemt een aantal oplossingsrichtingen om werken, leren en zorgen goed te combineren.

  • Slimmer organiseren van tijden
  • Realiseren van sluitende dagarrangementen voor schoolgaande kinderen 
  • Optimaliseren van verloffaciliteiten in eerste jaar na geboorte kind
  • Verbeteren van de combinatie van betaalde arbeid en mantelzorg
  • Leven lang leren 
  • Verbeteren van de markt voor persoonlijke dienstverlening

Het kabinet onderschrijft in zijn brief de analyse van de raad, ziet op onderdelen erkenning voor het gevoerde beleid en geeft aan dat het knelpunten, die door de SER worden gesignaleerd, zal meenemen. “Arbeid en zorg in een veranderende samenleving verdient voortdurend onze aandacht”, schrijft de minister tot slot. “Dit moeten we samen aanpakken; werkgevers en werknemers, ouders, kinderen en anderen in de maatschappij. Wanneer mannen en vrouwen arbeid- en zorgtaken evenredig verdelen, komen beiden beter tot hun recht. Dan hoeft niemand meer te kiezen tussen gezin, familie en werk.”