> Lerarenopleidingen worden flexibeler

Lerarenopleidingen worden flexibeler

lege schoolbanken

Werken aan meer variatie en specialisatie in het lerarenonderwijs. Dat is één van de uitgangspunten van de strategische agenda Samen Toekomstbestendige Leraren Opleiden.
 

De agenda omvat drie kernambities waar hogescholen de komende jaren aan gaan werken:
 

  1. Het ontwikkelen van een toekomstbestendig bevoegdheden- en opleidingsstelsel passend bij de maatschappelijke behoefte en de behoefte vanuit het werkveld;
  2. Het flexibiliseren van de opleidingen en het bieden van maatwerk aan leraren in opleiding én zittende leraren;
  3. Inzetten op samen opleiden en professionaliseren als norm.

“We gaan op zoek naar meer ruimte. Het klassieke model van studenteninstroom, een opleiding volgen en dan voor de klas is niet langer het enige model. We kunnen nu al niet meer aan de steeds maar toenemende vraag naar leraren voldoen. We zetten daarom in op flexibele opleidingstrajecten, zoals zij-instroom”, zegt Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Hogescholen willen zorgen voor flexibele opleidingen. Daarin is maatwerk het toverwoord. Maatwerk voor zittende leraren, maatwerk voor zij-instromers en maatwerk voor studenten via de klassieke instroom. Na het afronden van een opleiding moet er dan nadrukkelijk de ruimte zijn voor hybride en circulaire loopbanen. Met als doel om verschillende doelgroepen enthousiast te maken om het onderwijs in te gaan. 

“Het toenemende lerarentekort is een grote maatschappelijke zorg; het is alle hens aan dek”, aldus Limmen. "We kunnen met de klassieke instroom niet langer voldoen aan de vraag en zetten daarom ook in op zij-instromers en mensen die in deeltijd hun bevoegdheid willen halen. Ook mensen die al een andere carrière hebben gehad, kunnen in het onderwijs goed op hun plek zijn. Daarvoor gaan we samen met de werkgevers aan de slag. En uiteraard werken we samen aan het imago van de leraar als één van de mooiste beroepen die er bestaan.” 

De hogescholen stimuleren verdergaande professionalisering en maken routes naar extra (deel)bevoegdheden aantrekkelijker. Ook willen zij, bij de start van de lerarenopleiding, rekening houden met eerder verworven competenties van studenten. De hogescholen steken daarmee blijvend in op flexibele trajecten. Onder andere voor zij-instromers.