> Mbo

Mbo

25 Aanvragen ingediend bij Regionaal investeringsfonds mbo

Voor de eerste ronde van 2016 zijn voor het Regionaal investeringsfonds mbo 25 aanvragen binnengekomen bij DUO. Dat betekent 25 plannen om door middel van publiek-private samenwerking de aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De aanvragen komen uit verschillende sectoren, waaronder techniek, maar dit keer valt op dat  de zorgsector goed is vertegenwoordigd.

Pagina's