> Mbo

Mbo

Kabinet geeft mbo-scholen meer ruimte voor eigen regionaal opleidingsaanbod

Mbo-scholen moeten met hun opleidingen sneller kunnen inspelen op opkomende beroepen. De ministerraad heeft ingestemd met een experimentregeling van minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waardoor mbo-scholen samen met het bedrijfsleven op regionaal niveau zelf nieuwe opleidingen kunnen ontwikkelen. Het kabinet wil hiermee scholen en bedrijven de mogelijkheid bieden om gerichter in te spelen op actuele en innovatieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Amsterdam wil betere aansluiting beroepsonderwijs en arbeidsmarkt

Het college van Burgemeester en wethouders van Amsterdam gaat de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt verbeteren. Samen met onderwijsinstellingen en bedrijven voert het college het Actieplan Innovatief Vakmanschap uit. Met het actieplan willen de partners ook 500 extra BBL-leerplekken creëren in sectoren waar vraag is naar extra personeel.

U.S.E. studente onderzoekt arbeidsmarktkansen van stapelaars in het MBO

Stapelaars in het mbo bereiken in de eerste paar jaar op de arbeidsmarkt een vergelijkbare positie als leerlingen die een directe leerroute hebben doorlopen, of doen het soms zelfs beter. Vanwege vroege selectie in het Nederlandse onderwijs en de verschuiving in de vraag in het midden van de arbeidsmarkt naar hogere niveaus, lijkt de optie tot stapelen in het mbo nuttig.

Pagina's