> Participatiescan: betere kansen op werk voor jongeren

Participatiescan: betere kansen op werk voor jongeren

jongeren met een praktijkberoep

Minder zelfredzame jongeren in de leeftijd van 16-27 jaar die een opleiding volg(d)en in met name het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of mbo-onderwijs, lopen een verhoogd risico op werkloosheid. Gemeenten, scholen en andere netwerkpartners die de arbeidsmarktpositie van deze jongeren willen versterken, kunnen daarbij nu gebruikmaken van de geheel vernieuwde Participatiescan.

Wat is de Participatiescan?

De Participatiescan helpt regionale netwerken bij het verbeteren van de gezamenlijke aanpak om jongeren in een kwetsbare positie naar werk te begeleiden. De scan helpt netwerkpartners vanuit de domeinen onderwijs, sociale dienst, werkbedrijven, werkgevers/werkgeversservicepunten, SBB, Leerplicht/RMC en Zorg om het juiste gesprek te voeren en tot een effectieve werkagenda te komen. 

Hoe werkt de Participatiescan?

In de scan staan 20 vragen over vastgestelde succesfactoren.

De vragen die beantwoord worden met de netwerkpartners gaan over vier thema’s:

  • Focus op werk en talent
  • Kwaliteit en begeleiding
  • Randvoorwaarden goede begeleiding
  • Overige randvoorwaarden

Na elk thema zie je de resultaten en concrete actie- en verbeterpunten waar mee je aan de slag kan gaan.

Ook vind je in de Participatiescan een informatie over tools, goede praktijkvoorbeelden, cijfers, tips en andere relevante kennis en inzichten om minder-zelfredzame jongeren succesvol te begeleiden naar de arbeidsmarkt.

 

Categorieën: 
Mbo