> Ruim 1000 zij-instromers volgen de pabo

Ruim 1000 zij-instromers volgen de pabo

Het basisonderwijs heeft te maken met aanzienlijke tekorten aan leraren. Volgens de arbeidsmarktprognoses van CentERdata, in opdracht van het ministerie van OCW, loopt dit tekort de komende periode fors op. Over 5 jaar wordt bij ongewijzigde omstandigheden een tekort van ruim 4000 fte aan leraren verwacht. In 2018 zijn de pabo’s voortvarend van start gegaan met het aanbieden van zogenaamde zijinstroomtrajecten. Deze trajecten zijn bedoeld voor mensen die een afgeronde hbo/wo opleiding op zak hebben. Een meerderheid van de pabo’s, 22 van de 24 opleidingen, biedt inmiddels dergelijke trajecten aan. In principe zijn het tweejarige trajecten. Tegenwoordig volgen ruim 1000 zij-instromers dit traject. Dit meldt Landelijk Overleg Lerarenopleiding Basisonderwijs (LOBO).

Kwaliteit staat voorop bij deze opleiding. Via een geschiktheidsonderzoek wordt gekeken of een cursist geschikt en toelaatbaar is om een dergelijke opleiding te volgen. De eisen die aan de cursisten gesteld worden, bijvoorbeeld op het terrein van rekenen en taal, zijn gelijk aan de eisen die gesteld worden aan de reguliere studenten die een vierjarige opleiding volgen. Uit een recente inventarisatie blijkt dat plus minus 75 procent van de zij-instromers vrouw is en veelal een hbo-achtergrond heeft. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 35. 
 
Barbara de Kort, voorzitter van het landelijk overleg van de lerarenopleidingen basisonderwijs, is blij met deze ontwikkeling. Want, zo stelt zij: leraren basisonderwijs moeten via welke route dan ook (mede) door de pabo worden opgeleid. Pabo’s werken hierbij nauw samen met de scholen. Die bundeling van expertise zorgt voor kwalitatief goede leraren basisonderwijs. Beide, pabo’s en partners, hebben een stevige kwaliteitscultuur ontwikkeld als het om opleiden en rijke leeromgevingen gaat. Beide zijn zich bewust van de - ook mooie en uitdagende - complexiteit van het beroep en van de kennis die komt kijken bij het beroep van leraar.