> SBB diner 2019 zet aan tot actie

SBB diner 2019 zet aan tot actie

logo sbb

SBB-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming is opgetogen over de fantastische mix van op uitnodiging van SBB naar het World Horti Center gekomen deelnemers, waar onderwijs en bedrijfsleven dagelijks bewijzen dat ze veel aan elkaar hebben en van elkaar leren als ze in hetzelfde pand zitten. Want, aldus Dezentjé Hamming, “student van de toekomst zijn we allemaal.”

Boter bij de vis

Naast inspiratie door keynotes leiden de gesprekken aan tafel in meerdere gevallen direct tot boter bij de vis. Zo wordt ter plekke een plan bedacht om duizend mensen aan het werk te krijgen in een grootwinkelbedrijf, spreken directies van grote door SBB erkende leerbedrijven af om vaker in SBB-verband samen te komen om kennis te delen, en worden door de aanwezigheid van wethouders de banden in de regio stevig aangehaald.

Pilot met mbo-certificaten

Minister Ingrid van Engelshoven van OCW bevestigt dat leren in de praktijk ook voor zij-instromers van pas komt. Ze ondersteunt het pleidooi van SBB-directievoorzitter Hannie Vlug dat praktijkleren in het mbo veel kansen biedt voor het om- en bijscholen van werkenden en werkzoekenden. Een pilot met mbo-certificaten in de thuiszorg onder regie van SBB bewijst al dat het mogelijk is.

Elkaar vinden en versterken

Om te kunnen blijven inspelen op de continu veranderende arbeidsmarkt, is het van groot belang dat beroepsonderwijs en bedrijfsleven elkaar vinden en versterken. Gedurende het jaar faciliteert SBB het onderlinge gesprek. Eens per jaar gebeurt dat onder het genot van een diner, op een bijzondere locatie, begeleid door inspirerende keynote speakers.

Studenten van MBO Westland

De praktische ondersteuning en aankleding voor het SBB-diner 2019, met als thema ‘De kracht van de praktijk – opleiden in de praktijk voor de arbeidsmarkt van morgen’, was in goede handen van studenten van MBO Westland. Dansers van de Albeda Danscollege verzorgden het entertainment en WorldSkills-deelnemers Jasper Olthuis en Sander Damsma deelden hun ervaring met leren in de praktijk.

 

Categorieën: 
Mbo