> SER in de tweede kamer: Hoe combineer je werken, leren en zorgen

SER in de tweede kamer: Hoe combineer je werken, leren en zorgen

een tekening van een bril. Logo Duurzame inzetbaarheid

De Sociaal-Economische Raad heeft woensdag 18 januari het SER-advies Een werkende combinatie toegelicht aan de Vaste Kamercommissie van SZW.

In het advies heeft de SER gekeken naar het combineren van werken, leren en zorgen over de gehele levensloop. Het advies laat zien dat Nederlanders nu al combineren, en in de toekomst alleen maar meer gaan combineren. “We moeten meer zorgen voor onze naasten en het werk wordt dynamischer”, aldus SER-voorzitter Mariëtte Hamer. “De noodzaak om een leven lang te ontwikkelen wordt steeds groter.”

Brede maatschappelijke discussie

Om al die ballen in de lucht te houden, is het afstemmen van verantwoordelijkheden belangrijk. Het combineren van het werken, leren en zorgen is een belangrijke ontwikkeling in de samenleving, die vraagt om een brede maatschappelijke discussie. Hamer: “Hoe faciliteren we mensen zodat ze duurzaam inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt? En tijd hebben voor zorg voor naasten, eigen ontwikkeling en ontspanning met familie en vrienden?”

De Kamerleden complimenteerden de SER met de gedegen analyse. Ze vinden het de moeite waard dat de SER gaat kijken naar buitenlandse best practises. De SER organiseert binnenkort een internationale conferentie waarin buitenlandse voorbeelden tegen het licht worden gehouden.

Kansen voor werkgelegenheid

Een van de vragen ging over hoe vrouwen gestimuleerd kunnen worden meer uren te gaan werken. Mariëtte Hamer adviseerde de Kamerleden om dan in ieder geval te beginnen met de uitvoering van het advies Kindvoorzieningen dat in februari 2016 door de raad is vastgesteld.

Verder toonden de Kamerleden veel interesse voor de oplossingen die de SER aandraagt in de vorm van diensten. Tot nu toe zijn de oplossingen vooral in de sfeer gezocht van tijd en geld, maar er is juist in deze tijd een grote behoefte aan persoonlijke diensten: boodschappendiensten, klussen thuis, schoonmaken, de tuin onderhouden. Daar liggen kansen voor mensen om werk te doen.

Categorieën: