> Regio Midden-Holland ondertekent actieplan Perspectief op Werk

Regio Midden-Holland ondertekent actieplan Perspectief op Werk

De gemeenten Gouda, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Krimpenerwaard, werkgevers en UWV gaan samen investeren in werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op 11 juli tekenden de samenwerkingspartners het regionale actieplan Perspectief op Werk voor de arbeidsmarktregio Midden-Holland. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt budget hiervoor beschikbaar.

De samenwerkende partijen willen deze gelden inzetten voor extra inspanningen ten aanzien van matching, om zo onbenut arbeidsaanbod beter en duurzamer aan te laten sluiten op de regionale vraag.

Bij dit mooie moment was ook projectleider Mina Dewkalie van Leren en Werken Midden-Holland aanwezig (op de foto linksonder). Als samenwerkingspartner in bovengenoemd actieplan adviseert Leren en Werken werkenden en werkzoekenden bij vragen over omscholing en bij oriëntatie op de arbeidsmarkt.