> Scholingsvoucher UWV weer beschikbaar!

Scholingsvoucher UWV weer beschikbaar!

Wilt u uw kansen op werk vergroten met een opleiding, cursus of training? Dan kunt u gebruikmaken van de scholingsvoucher. Dit is een subsidie voor een opleiding die u bij UWV kunt aanvragen. 

De scholingsvoucher voor werkzoekende is een subsidie voor een opleiding of voor het bekostigen van een traject voor het behalen van een ervaringscertificaat. Met de scholingsvoucher voor werkzoekende kunt u zich laten bij- of omscholen naar een kansberoep. U kunt de scholingsvoucher gebruiken voor 1 of meerdere opleidingen in hetzelfde vakgebied. 

U kunt hiervan gebruikmaken als:

  • u uw baan bent kwijtgeraakt en een WW-uitkering ontvangt; of als u een arbeidsovereenkomst hebt of als zelfstandige werkt; en 
  • u gaat een opleiding volgen in de richting van een kansberoep of u wilt met een ervaringscertificaat (EVC) bewijzen dat u geschikt bent voor werk bij een toekomstige werkgever. 

De voorwaarden voor het scholingsvoucher voor werkzoekende zijn: 

  • De aanvraag mag maximaal € 2.500 (inclusief btw) zijn. Daaronder vallen dan alle kosten die bij de opleiding horen, zoals inschrijfkosten, studiemateriaal en collegegeld. 
  • U plaatst uw cv op werk.nl en u gaat er mee akkoord dat wij u registeren als werkzoekende.
  • Het beroep waarvoor u de opleiding doet, is opgenomen in de kansberoepenlijst (zie bijlage).
  • U bent gestart met de opleiding tussen 1 mei 2016 en 1 april 2018. 
  • De opleiding wordt afgesloten met een erkend diploma of certificaat.
  • Uw aanvraag voor het scholingsvoucher voor werkzoekende moet bij ons binnen zijn uiterlijk 2 weken na uw eerste opleidingsdag.
  • U kunt maar 1 keer gebruikmaken van de scholingsvoucher voor werkzoekende.
  • Er is geen sprake van scholing of opleiding vanuit de regeling cofinanciering sectorplannen 2015.

Meer informatie of de scholingsvouchers aanvragen?

http://www.uwv.nl/particulieren/voorzieningen/voorzieningen-werk/detail/scholingsvoucher

of neem contact op met het Leerwerkloket op zwolle@lerenenwerken.nl

Bestand: